Childvision

Van afhankelijkheid naar zelfzorg

Leraren zijn de échte opbouwers
van Zuid-Afrika.
Maar 95% heeft geen
formele opleiding gehad.

Child Vision Academy helpt wees- en/of kwetsbare kinderen door leraren op te leiden om holistische zorg te verlenen. Er wordt gekeken naar de mens als geheel om in alle aspecten nood te verlichten: lichamelijk, mentaal en geestelijk. De gebruikte methode is gebaseerd op langdurige betrokkenheid, ervaring en onderzoek. Uitgangspunt is verandering door navolging: mensen worden in staat gesteld hun leven te veranderen, met de gaven en talenten die God hen heeft geschonken.

Als christenen zijn we geroepen om te zorgen voor kwetsbare mensen, en dus ook kinderen! Wij kunnen niet voor iedereen zorgen maar we kunnen anderen toerusten om zichzelf te helpen én te zorgen voor mensen in hun omgeving die hulp nodig hebben.

We willen in één jaar 35 Early Childhood Development (ECD) studenten opleiden zodat ze leren om zichzelf te helpen, hun centra en hun gemeenschap.

Door deze opleiding worden direct 1.000 kinderen geholpen met hun schoolwerk, krijgen ze een volwaardige maaltijd, en worden ze mentaal en geestelijk gevoed door hen Hoop te bieden en een betere toekomst.

Voor € 75 krijgt een kind zorg van een holistisch opgeleide en bekwame leraar. Zo investeert u in de toekomst van honderden kinderen die deelnemen aan de programma’s in de centra!

HOE BEREIKEN WE DIT DOEL?

De holistische schijf van vijf

1. Praktisch Toepasbaar Bijbelonderwijs

Dit programma is ontworpen zodat Bijbels onderwijs aantrekkelijk is en interactief met liedjes, rijmpjes, spelletjes en memorisatie.

2. Early childhood development (ECD)

Deze geaccrediteerde opleiding biedt kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van jonge kinderen, waarin cultuur en individuele behoeften (inclusief beperkingen) een grote rol spelen. De opgedane bekwaamheid is toepasbaar binnen verschillende contexten en raakt de gehele context van het kind.

3. Management en administratie

Studenten leren informatie efficiënt te beheren en leren verder een uitgebreid scala aan vaardigheden, waaronder management, financieel beheer, technologie (o.a. computerapplicaties) en communicatie.

4. Genereren van eigen inkomsten

Studenten leren inkomsten te genereren met als doel zelfredzaam worden. Er wordt aandacht gegeven aan bijvoorbeeld fondsenwerving en microkredieten.

5. Spaargroepen opzetten

Binnen het systeem van spaargroepen leren de deelnemers te sparen in een gezamenlijke pot. De leden kunnen hieruit een bedrag lenen voor een afgesproken termijn, wat ze vervolgens terugbetalen met rente. Zo kunnen ze én blijven investeren én tegelijkertijd ook sparen. Bovendien leren ze samenwerken voor het gemeenschappelijk belang.


Childvision Academy is geïnitieerd en wordt mede ondersteund door https://www.masibambisane.nl en https://wordanddeed.org in de VS.

Uw GIFT is zeer welkom en zelfs hard nodig. 100% gaat naar het project. Online doneren kan via Masibambisane Nederland.

Kamer van Koophandel: 24359368
Anbinummer: 813379957

of

IBAN: NL66 RABO 0366 8016 51 T.n.v.: Stichting Masibambisane O.v.v. ChildVision Academy


Enkele foto’s van de opleiding: eerste van vier blokken. Dit vindt plaats bij Thembalethu Community Centre in KwaMhlanga, de vroegere KwaNdebele, Zuid-Afrika, noordoost van Pretoria.

Bekijk een video impressie van Childvision Academy.