Ph.D. over integral mission

Grafische voorstelling van een holistische benadering

Integreer woorden en daden.

In 2015 promoveerde (Ph.D. ik in de Missiologie. De titel van mijn proefschrift is “‘n Holistiese perspektief op die missio Dei: ‘n evaluering van die sendingswerk van die Christelijke Gereformeerde Kerke in KwaNdebele, RSA“.

Het geeft een synthese van een exegetische samenvatting van toepasselijke bijbelse sleutelconcepten en beslissingen, rapporten, literatuurstudie en veldwerk van het missionaire werk van de CGK in Nederland .
Hieruit vloeide een internationaal toepasbaar bedieningsmodel voor integrale bediening voor. Ik wijs erop dat wanneer het missio Dei-concept leidend en sturend is een werkbaar holistische bediening kan worden bereikt. De studie is van belang, omdat de ontwikkeling van een integrale benadering een van de belangrijkste vraagstukken is die internationaal steeds een onopgelost probleem vormt in zowel de missionaire praktijk als de missionaire wetenschap.


Lees de Blogs over integral (holistische-) mission.


Proefschrift

(In het Zuid-Afrikaans)

Boek

Heart, hands & voices – God’s mission

Het proefschrift is in het Engels vertaald, en bijgewerkt met onder andere foto’s en besprekingsvragen. Het wil stimuleren, helpen verstaan leren en in de praktijk helpen. Het is bedoeld voor wie meer holistisch Bijbel wil leren lezen, maar ook om kerken en kerkelijke leiders te helpen om integraal te werk te gaan. Het kan ook uitstekend gebruikt worden in theologische opleiding, internationaal.

“Zending met oog voor de context, maar volledig in dienst van God In Heart, hands & voices analyseert dr. André Jansen Bijbelse sleutelbegrippen waarin God Zich openbaart in de eenheid van Woord en daad. Deze studie maakt duidelijk dat Bijbelse zending zowel vraagt om een holistische benadering als om een unieke aanpak in iedere situatie. Het doel: verbeteren van levens door de genadeverkondiging tot eer van God, maar mét oog voor de cultuur en de context. Mensen worden verzoend met God en gaan vervolgens zelf optreden als verantwoordelijke rentmeesters. Door Bijbels gefundeerd, dynamisch en creatief zending te bedrijven, wordt de zending een avontuur, gestimuleerd door de missio Dei.”

(Buijten, 2017).

De titel van het boek is: Heart, hands & voices: God’s Mission – integrating Word & deeds. Uitgegeven door Buijten & Schipperheijn motief, Amsterdam. Het kan ook bij mij besteld worden. Zie voor meer info [Publicaties] hieronder.

Heart, hands & voices: God’s mission – integrating Word & deeds