Open Leven

11 oktober 2020 – Ochtend
Open leven: ERVAAR VREUGDE in
“Laat uw Naam geheiligd worden”.

 1. Tafel- en kringgesprekken of persoonlijke bezinning (klik op de link).

  (Voor gebruik van leden van de Rehobothkerk Woerden)

 2. Gebed

Eerlijk vertellen wat je bezighoudt, cultiveren van dankbaarheid en bewondering.

Waardering en levensvreugde verspreiden.

Steek een kaars aan. Neem vervolgens tijd voor een gebedsoefening.
Bijvoorbeeld:

 • Maak een lijstje van 10 dingen in de laatste week waarvoor je dankbaar bent, en vervolgens nog vijf dingen die langer geleden zijn of meer algemeen. Maak er een dank gebed van door te zeggen: “ik dank u, grote god, vooral de geschenken die ik ontvangen heb. Ik dank u voor… (lees nu langzaam je lijst voor). Dank u voor alles wat ik heb ontvangen”.
 • Zet thuis muziek op waardoor je iets van de schoonheid van God kan zien. Bewegen mee op de muziek om lichamelijk uitdrukking te geven aan je bewondering voor God.
 • Meer gebedsoefeningen en gespreksvragen vind je in de link hierboven naar de tafelgesprekken.

(Bron: Roest, G.J. 2019. Open leven, Buijten & Schipperheijn)


6 september 2020 Ochtend
Open leven: ERVAAR VERTROUWEN
“Onze Vader die in de hemel is…”

 1. Tafelgesprekken: (klik op de link) suggesties voor gesprekken en oefeningen: individueel en in kringen.

(Gelieve dit blad niet buiten de Rehobothkerk Woerden te verspreiden, omdat het deel is van een gemeenteabonnement voor Open leven. Meer informatie vind je op www.lerenindekerk.nl onder de button Tafelgesprekken voor denkers.)

2. Gebed

 • Vertrouwen uiten en stil worden.
 • Vertrouwend luisteren en liefdevol aanwezig zijn.

Steek een kaars aan. Neem vervolgens tijd voor een gebedsoefening.
Bijvoorbeeld:
– Ga staan met de ogen gesloten. Neem een moment om alle gedachten en zorgen los te laten. Houd je handen geopend voor je. Zie jezelf naast Jezus in de Jordaan staan. De hemel gaat open en de duif daalt neer. Je hoort een stem die zegt: “Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ik vind veel vreugde in jou”. Sta vervolgens een aantal minuten in stilte en laat het op je inwerken.

– Ga zitten. Kom tot innerlijke stilte door je lichaam te ontspannen en je aandacht voor een paar minuten op je ademhaling te concentreren. Laat gedachten als wolken boven je hoofd voorbijdrijven en breng je aandacht steeds weer op een milde manier terug naar je ademhaling. Zit vervolgens nog een paar minuten in rust en vrede.

 • Bron: Gert-Jan Roest. 2019. Open Leven: ervaar de weg die Jezus wijst. Buijten & Schipperheijn Motief – Amsterdam.