Open Leven

7 maart 2021 – Ochtend
Open leven: Bidden en leven om alert te zijn tegen onmacht en hoogmoed
“Leidt ons niet in beproeving”

 • Wees blij over Gods trouw en strijd alert.
 • Leef alert en leg je toe op geestelijke gewoontevorming om alert te leven.

Vragen voor gesprekken en bezinning (klik op de link)


21 febuari 2021 – Ochtend
Open leven: Bidden en leven in verzoening
“Vergeef ons onze zonden, zoals wij ook anderen vergeven”

 • Geef aandacht aan je wonden en vergeving,
  geef aandacht aan je zonden en ontvang vergeving.
 • Ontwikkel een levensstijl van verzoening en duurzaamheid.

Vragen voor gesprekken en bezinning (klik op de link)
Verdieping – Spreken over verzoening in een seculiere cultuur


10 januari 2021 – Ochtend
Open leven: Bidden en leven in vrijgevigheid
“Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben”

 • Vraag wat je nodig hebt en breng Gods vrijgevigheid in herinnering.
 • Ontwikkel een levensstijl van eenvoud en vrijgevigheid

Vragen voor gesprekken en bezinning (klik op de link)


6 december 2020 – Ochtend
Open leven: Bidden en leven uit Jezus’ commitment
“Laat uw wil op aarde gedaan worden, zoals in de hemel”.

 1. Tafel- en kringgesprekken of persoonlijke bezinning en gebedsoefeningen (klik op de link).
 2. Verdieping: Het belang van overgave – artikel (klik op de link)

  (Voor gebruik van leden van de Rehobothkerk Woerden)
 3. Commitment – “laat u wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”.
 • Loslaten, overgave en luisteren naar de Bijbel (meditatie en studie).
 • Je committeren aan het opbouwen van de christelijke gemeente.

1 november 2020 – Ochtend
Open leven: Ervaar en geef Hoop in
“Laat uw koninkrijk komen”.

 1. Tafel- en kringgesprekken of persoonlijke bezinning (klik op de link).

  (Voor gebruik van leden van de Rehobothkerk Woerden)

Met compassie kijken naar ‘dat wat is’ en uiting geven aan je hoop en verlangen naar ‘dat wat zal zijn’ (voor bijvoorbeeld vrienden, familie, werk, buurt, stad, kerk, grotere wereld).

Andere dienen en bemoedigen met daden en woorden.

2.Gebed

Steek een kaars aan. Neem vervolgens tijd voor een gebedsoefening.
Bijvoorbeeld:

 • Schrijf een aantal dingen op die je moeilijk vindt of die pijn doen. Dat kunnen dingen in je persoonlijk leven zijn of dingen uit je buurt, op je werk of in de grotere wereld. Neem vervolgens de tijd om het hardop voor te lezen. Zeg na elk item: “Heer, ontferm u”.
 • Lees Psalm 13 of Psalm 88 hardop voor. Breng vervolgens je eigen pijn in stilte bij God.
 • Meer gebedsoefeningen en gespreksvragen vind je in de link hierboven naar de tafelgesprekken.

(Bron: Roest, G.J. 2019. Open leven, Buijten & Schipperheijn)


11 oktober 2020 – Ochtend
Open leven: ERVAAR VREUGDE in
“Laat uw Naam geheiligd worden”.

 1. Tafel- en kringgesprekken of persoonlijke bezinning (klik op de link).

  (Voor gebruik van leden van de Rehobothkerk Woerden)

 2. Gebed

Eerlijk vertellen wat je bezighoudt, cultiveren van dankbaarheid en bewondering.

Waardering en levensvreugde verspreiden.

Steek een kaars aan. Neem vervolgens tijd voor een gebedsoefening.
Bijvoorbeeld:

 • Maak een lijstje van 10 dingen in de laatste week waarvoor je dankbaar bent, en vervolgens nog vijf dingen die langer geleden zijn of meer algemeen. Maak er een dank gebed van door te zeggen: “ik dank u, grote god, vooral de geschenken die ik ontvangen heb. Ik dank u voor… (lees nu langzaam je lijst voor). Dank u voor alles wat ik heb ontvangen”.
 • Zet thuis muziek op waardoor je iets van de schoonheid van God kan zien. Bewegen mee op de muziek om lichamelijk uitdrukking te geven aan je bewondering voor God.
 • Meer gebedsoefeningen en gespreksvragen vind je in de link hierboven naar de tafelgesprekken.

(Bron: Roest, G.J. 2019. Open leven, Buijten & Schipperheijn)


6 september 2020 Ochtend
Open leven: ERVAAR VERTROUWEN
“Onze Vader die in de hemel is…”

 1. Tafelgesprekken: (klik op de link) suggesties voor gesprekken en oefeningen: individueel en in kringen.

(Gelieve dit blad niet buiten de Rehobothkerk Woerden te verspreiden, omdat het deel is van een gemeenteabonnement voor Open leven. Meer informatie vind je op www.lerenindekerk.nl onder de button Tafelgesprekken voor denkers.)

2. Gebed

 • Vertrouwen uiten en stil worden.
 • Vertrouwend luisteren en liefdevol aanwezig zijn.

Steek een kaars aan. Neem vervolgens tijd voor een gebedsoefening.
Bijvoorbeeld:
– Ga staan met de ogen gesloten. Neem een moment om alle gedachten en zorgen los te laten. Houd je handen geopend voor je. Zie jezelf naast Jezus in de Jordaan staan. De hemel gaat open en de duif daalt neer. Je hoort een stem die zegt: “Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ik vind veel vreugde in jou”. Sta vervolgens een aantal minuten in stilte en laat het op je inwerken.

– Ga zitten. Kom tot innerlijke stilte door je lichaam te ontspannen en je aandacht voor een paar minuten op je ademhaling te concentreren. Laat gedachten als wolken boven je hoofd voorbijdrijven en breng je aandacht steeds weer op een milde manier terug naar je ademhaling. Zit vervolgens nog een paar minuten in rust en vrede.

 • Bron: Gert-Jan Roest. 2019. Open Leven: ervaar de weg die Jezus wijst. Buijten & Schipperheijn Motief – Amsterdam.