Jaarthema 2020-2021

Open leven: Ervaar de weg die Jezus wijst

Het boek is bij de André Jansen verkrijgbaar.

ROOSTER

21 februari 2021 Ochtend
Open leven: Ervaar verzoening
Vergeef ons onze schulden
-> Oefeningen en gesprek

7 maart 2021 Ochtend
Open leven: Ervaar alertheid
Breng ons niet in beproeving

18 april 2021 Ochtend
Open leven: Doxologie – Amen
Want van u is het koninkrijk, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

10 januari 2021 Ochtend
Open leven: Ervaar vrijgevigheid
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
-> Oefeningen en gesprek

6 december 2020 Ochtend
Open leven: Ervaar commitment
En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel

-> Gesprek en gebed

-> Verdieping: het belang van overgave

1 november 2020 Ochtend
Open leven: Ervaar hoop
Laat uw koninkrijk komen
-> Oefeningen en gesprek

11 oktober 2020 Ochtend
Open leven: Ervaar vreugde
Laat uw naam geheiligd worden
-> Oefeningen en gesprek

6 september 2020 Ochtend –
Open leven: Ervaar vertrouwen
Onze Vader in de hemel
-> Oefeningen en gesprek

De teksten en thema’s per zondag. Het jaarthema sluit aan op de Rehobothfocus en heet
Open leven: ervaar de weg die Jezus wijst.
Iedere (meestal) eerste zondag van de maand behandelen we een thema hierover. We werken aan de hand van het recent verschenen gelijknamig boekje van Dr Gert-Jan Roest van Via Nova, Amsterdam.
Een kort samenvatting per themazondag met gespreksvragen verschijnt hier. Kringen hebben de keus om dit boekje te bespreken: sterk aanbevolen.

Dr Gert-Jan Roest schrijft hierover: “In Open Leven , leer je, samen met anderen, je te opnenen naar God (in gebed) en naar je omgeving, in concrete daden. Je ervaart een ander soort leven op een weg van vertrouwen, vreugde, hoop, commitment, vrijgevigheid, verzoening en alertheid”.
Er zijn veel raakvlakken met de Rehobothfocus: Samen groeien en getuigen tot eer van God. De drieluik geloofsverdieping, geloofsverbinding en geloofsverbreding komen steeds aan de orde.

Bron: Gert-Jan Roest, Open leven: Ervaar de weg die Jezus wijst. Buijten & Schipperheijn – Amsterdam

Prekenserie over Handelingen